Bazı kesimlerin sandığının ve lanse etmek istediğinin aksine ÖHDER ailesi her zaman çok kimlikli karakterini korumuştur. Ailemizi yakından tanıyan, toplantılarımıza katılan insanlar çok iyi biliyorlar ki derneğimizin gurur kaynağı olan özgür düşünebilme ve davranabilme yetisi de tam da bu yapımızdan gelmektedir.

Her türlü görüşten insanın bir araya gelmiş haliyiz. Çok sık toplantılar yaparız ve bu toplantılarda birçok üniversiteden katılımcılarımız olur. Bu katılımcıların hepsi eğer tek bir kaynaktan besleniyor olsaydı; bugünkü hızımıza, duruşumuza asla gelemez, tek bir görüşün dayatıldığı, istenilen şeylere izin verilip kendilerine aykırı gelen her fikri bağnazca reddeden bir topluluktan öteye gidemezdik.

consensus

Sağlık-Sen’le yapılan görüşmeye dayanarak yaptığımız işe yıkıcı eleştiriler yönelten ve belirli bir kesime yakın olduğumuzu savunan kişilere ve kurumlara, Türk Sağlık-Sen’le görüşüp, S.E.S’in forumuna da katıldığımız gerçeğini bildirmek isteriz.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki biz, haklının haklı olduğu yanı, haksızın da haksız olduğu yanı belirlemeye çalışır, uygun araçlarla ve uygun yöntemlerle dile getirmeye çalışırız.

Politikanın tanımını* Aristoteles’e bırakırsak eğer ebetteki dernek, hak savunucusu rolü hasebiyle politika yapacaktır. Ancak kör bir ideolojiyle hareket etmek kökenimize aykırıdır.

*:Politika,toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. (Aristoteles)