Tarihçe

ohderbos

DERNEĞİN KURULUŞU&KISA TARİHİ VE DURUŞU

Ülkemizde hemşirelik alanındaki örgütlenme anlayışı son yıllarda gelişmiş ve hemşireliğin değişik alanlarında genel ve özel amaçları olan dernekler kurulmuştur. Öğrenci Hemşireler Derneği de 2006 yılında İzmir’de kurulmuş olup Türkiye’deki tüm lisans hemşirelik öğrencilerinin bu alanda üye olabileceği tek resmi kurum olma ayrıcalığını taşımaktadır. İlk kuruluş amacı; öğrenci hemşirelerin bir araya gelip sosyal aktivitelerde bulunmasıdır. Zamanla başa gelen her yönetimle; zor koşullarda güzel işler başarılmıştır. Kurulduğu günden bu yana başta mesleki bilincin gelişimi olmak üzere; mesleki örgütlenmenin sağlanması, bilimsel, mesleki ve sosyal bir platformda bir araya gelme amacı ile etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Bu yıl 10. yılını kutladığımız derneğimiz, gücünü özverili çalışan hemşirelik öğrencilerinden almış, bugünlere öğrencilerin emeği ve hocalarımızın desteğiyle gelmiştir. Misyonumuz, zamanında ve etkili örgütlenme yoluyla ulusal ve uluslararası çapta klinik çalışanı, akademisyeni, öğrencisi ile tüm hemşirelik camiasının birlik olma davasına hizmet etmektir. Vizyonumuz ise, siyasi ideolojilerden ve kurumlardan bağımsız olarak çıktığımız bu yolda, yaşanan tüm olaylara hemşirenin gözüyle bakmaya devam ederek ulusal ve Uluslar arası platformda öğrenci hemşirelerin ve hemşirelik felsefesinin temsilcisi olmaktır.

Biz Kimiz ve Neyi Hedefliyoruz?

Hemşirelik bugünlerde birlik olma eksikliğini ne yazık ki daha ciddi boyutlarda hissetmektedir. Bu yazımızda örgütlenmenin ne sağlayacağından, neden gerekli olduğundan bahsetmeyeceğiz. Çünkü gerek derneğimiz tarafından gerekse akademik çevreler ve diğer oluşumlar tarafından gerçekleştirilen araştırmalar gösteriyor ki hem çalışanlarımız hem de öğrenci arkadaşlarımız örgütlenmenin gerekliliği konusunda yüksek oranda ittifak etmişlerdir. Her ne bahaneyle olursa olsun elini taşın altına koymaktan çekinen ancak mesleğin veya öğrenciliğinin zorluklarından dem vuran, şikayet edip serzenişlerde bulunan kesimler; yarın herhangi bir haksızlıkta söz söyleme hakkına sahip olamayacaklardır. Bu kesimin görmediği, ya da görmek istemediği gerçek, bugün konuşmayanın yarın konuşmasının bir önemi olmayacağıdır.

Ciddi bir kesim, öğrencilik yıllarında bu faaliyetlerin bir öneminin ve etkisinin olmayacağını düşünmektedir. Oysa ki bu tutum gerçeklikten uzaktır. Öğrencilik yıllarında bu çalışmalarda yer alan kişilerin bugün geldiği yerleri gördüğümüzde bunu çok net olarak söyleyebiliyoruz. Bu yüzdendir ki biz öğrenciler olarak daha büyük sorumlulukların bilincinde olmalı ve örgütlenme yoluna daha erken adım atmalıyız. Bu meslek bize bir çok şey katacaktır elbet, ancak burada bizim kendimize sormamız gereken asıl soru ‘Ben bu meslek için ne yapabilirim? olmalıdır. Kaldı ki, kendini geliştiremeyen meslek, mensuplarını da geliştiremeyeceği gibi, onların niteliklerini de arttırmaktan uzak olacaktır. Kısacası, geliştirdiğiniz kadar gelişir, emek verdiğiniz kadar karşılık alırsınız. Bu da bir iki kişiyle değil, bir kişi gibi hareket eden binlerle başlar. Bugün mesleğin sorunların ana failleri, mensuplarıdır. Dernek olarak; hemşirelik önlüğü giyip onun için terleyen her gönüllünün müttefiki olmuş; bu gibi hareketlerde hiç bir zaman ideolojilerin kurbanı olmamışızdır. Dışardan gelen çirkin eleştirilere; yıpratıcı söylemlere cevabımız; yine yaptığımız işlerle olmuştur. Karşıt görüş gibi öngörülen kurumlarla çalışmamız da bunun kanıtıdır. Çıktığımız yol: ‘Lafa değil; işe bakarız.’ yoludur. Bu yolda durup cevap vermek; bize göre vakit kaybıdır. Bizim çatışmalara değil uzlaşmalara ihtiyacımız var. Hemşirelik mesleğinin hak ettiği değeri bulmasını istiyorsak; ve bu isteğimizde samimiysek, bunu göstermekten aciz olmamalıyız.

Günümüze Kadar Yapılanlar

Derneğimizin bünyesinde beş komisyon var. Bu komisyonlar aracılığıyla ulusal&uluslararası bir çok etkinliğe imza attık ve her geçen gün yeni etkinlikler planlıyoruz. Kahvaltı ve kermes etkinlikleri geleneklerimiz arasında. Bu etkinlikler sayesinde dernek üyeleri arasında bir olabilme ve birlikte hareket edebilme yetisini kuvvetlendirme şansını yakalıyoruz. Sinema&Tiyatro gibi etkinliklere toplu katılımlarımız da oluyor. Ülkemizin görülmeye değer yerlerine geziler düzenliyoruz, TV programlarına katılıyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. Bilimsel programları takip ediyor, duyurularını yapıyor ve katılım sağlıyoruz. Hatta sadece kendimize ait gelenekselleştirdiğimiz ‘Bireysel Gelişim Günleri’miz var. Öğrenci emeği bir kongre ve yıllar geçtikçe daha güçlenen, zenginleşen programlarımız oluyor. Hemşire olmanın yardımseverliği de beraberinde getirdiğinin bilincindeyiz ve sosyal yardımlaşma üzerinde yoğunlaşan bir ekibimiz var. Çeşitli ziyaretler düzenliyor ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyoruz.

Hak savunucusu rolümüzü de ekleyelim. Dernek olarak özellikle üzerine gittiğimiz eğitimde standardizasyon sorunları, stajlarda yaşanan problemler gibi genel konular olduğu gibi bireysel&grupsal öğrenci sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Bu konuda resmi çalışmalarımız ve görüşmelerimiz de mevcut. 2014 yaz dönemlerinde dernek içinde çok dinamik bir hareket başladı. Birçok kurumla bağlantıya geçildi; temsilci sayısı arttırıldı; daha fedakar, daha profesyonel ve daha organize bir ÖHDER’in adımları atıldı. Ekim 2014’te seçimleri gerçekleştirdik; kadromuzu güçlendirerek adımlarımızı planladığımız gibi gerçekleştirebildik. Dublin, AGM2014’e katılarak yurtdışı bağlantılarını bireysel ve kurumsal bağlantılarla kuvvetlendirdik. Sendikalarla iletişime geçildi; staj masrafları konusunda ayrıntılı rapor hazırlandı; bakanlık yoluna gidilmeye çalışıldı. Üyelik kartlarımız, dernek logomuz yenilendi. Medya yüzü daha çok kullanılmaya başlandı. Avrupa Birliği Projeleriyle Polonya, Romanya, İngiltere gibi birçok kanala yayıldık. Derneğimizin yurtdışında da tanıtımları yapıldı. katılımcılar hem toplantı gereği hem de bireysel olarak Türkiye’deki hemşireliğin durumunu ve örgütlenmeyi ÖHDER’den öğrendiler. ÖHDER, UHOK 2015’in ve UHOK 2016’nın Düzenleme Kurulu, Bilimsel Kurullarında görev aldı. Bunların haricinde fotoğraf yarışması, huzurevi ziyaretleri, geziler, kermes, sorunların paylaşımı, hemşilerin deneyim paylaşımları gibi birçok etkinlik yaptık. Bu yıl ise farkındalık ve sorumluluk başlığı altında iki sempozyum gerçekleştirdik. Temsilcilerimiz aracılığıyla kar festivali, doğa gezileri, tekne turları düzenledik. Artık neler yaptığımızı anlatırken yorulacak kadar çok etkinlik yaptık.